Pierwsza wizyta u dentysty może wzbudzać u dziecka obawy. Bardzo często z tego powodu zdenerwowani są również sami rodzice. Zupełnie niepotrzebnie. Wystarczy wcześniej odpowiednio przygotować dziecko do spotkania z lekarzem dentystą, jednocześnie wyjaśniając, jak ważne jest, by dbać o zdrowe zęby.

Kiedy na pierwszą wizytę do stomatologa?

Na wizytę można umówić się, gdy u dziecka wyrosną pierwsze siekacze. Dentysta oceni wówczas proces ząbkowania i wyjaśni, jak zapobiegać próchnicy już na tak wczesnym etapie. Natomiast obowiązkowo należy zgłosić się do stomatologa, gdy dziecko skończy 3 lata – w praktyce jest to pierwszy kontakt dziecka z lekarzem i gabinetem stomatologicznym. Podczas wizyty dentysta poddaje ocenie stan uzębienia dziecka, zwracając uwagę:

 

  • czy zęby rozwinęły się prawidłowo,
  • czy nie występuje wada zgryzu,
  • czy nie pojawiła się próchnica.

Na czym polega wizyta adaptacyjna?

Pierwsza wizyta powinna być zaplanowana, a dziecko musi być wcześniej do niej przygotowane. Nigdy nie należy czekać, aż wizyta stanie się koniecznością – gdy ząb zacznie boleć lub pojawi się próchnica. Wówczas trudniej będzie dziecko przekonać do spotkania ze stomatologiem.
Zazwyczaj wizyta adaptacyjna trwa około 15 minut. Początkowo lekarz stara się wzbudzać zaufanie dziecka, opowiadając o narzędziach i swojej pracy, ale też o tym, jak prawidłowo dbać o zęby. Po wstępnym zapoznaniu stomatolog dokonuje oceny stanu uzębienia dziecka, a jeśli pojawia się konieczność leczenia, odbywa się ono dopiero na kolejnej wizycie.

Jaką rolę pełni rodzic podczas pierwszej wizyty?

Podczas pierwszej wizyty dziecku powinna towarzyszyć osoba, która sama nie odczuwa żadnych obaw przed gabinetem stomatologicznym. Strach osoby dorosłej bardzo szybko może wzbudzić niepokój u dziecka, które natychmiast przyjmie postawę niechętną, przez co sama wizyta będzie nieprzyjemnym doświadczeniem.
Rodzic, zabierając dziecko do stomatologa, powinien mu wyjaśnić dokąd z nim idzie i w jakim celu, ale słowami i w sposób odpowiedni do wieku dziecka – dobrze jest wzbudzić u dziecka zaciekawienie. Nigdy nie należy wspominać, że leczenie zębów może wiązać się z bólem, a jeśli dziecko samo o to zapyta, wówczas trzeba zaznaczyć, iż jest on chwilowy i tak naprawdę nie ma się czego bać. Bardzo często dla dodania dziecku odwagi stosowane są formy nagrody za wizytę, które przyznają dziecku stomatolodzy, ale i o które powinien zadbać również sam rodzic.
Pamiętaj! Doświadczenia wyniesione z pierwszej wizyty warunkują nastawienie dziecka do stomatologa, a bardzo często przekładają się również na postawę w życiu dorosłym. Nieprzyjemnie doświadczenia mogą nawet stać się przyczyną tzw. dentofobii.