23 października 2010 Centrum Ortodoncji i Implantologii ODENT zajęło I miejsce – złotą PERŁĘ ESKULAPA w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego PERŁY MEDYCYNY w dziedzinie Stomatologia i Protetyka.

Kapituła Konkursu nagrodziła najlepsze zakłady opieki zdrowotnej i firmy działające na rynku medycznym w Polsce.

Wśród patronów konkursu byli m.in.: Konstanty Radziwiłł – Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne.

raw00019b1