• okolica gdzie były założone implanty musi być utrzymywana w czystości: należy jamę ustną przepłukiwać przez 14 dni solą fizjologiczną lub rozcieńczonymi płukankami typu Corsodyl, Eludril, Kernosan;
  • przez 14 dni po zabiegu nie wolno używać protez, a po tym okresie protezy powinny być dostosowane do nowych warunków w gabinecie stomatologicznym;
  • zalecane są pokarmy płynne i półpłynne;
  • często na twarzy występują sińce i krwiaki, jest to częste zjawisko i nie wymaga dodatkowego leczenia;
  • pierwsze dwa tygodnie mają znaczny wpływ na powodzenie całego procesu leczenia, dlatego bardzo ważne jest dokładne przestrzeganie zaleceń lekarskich.