Centrum Ortodoncji i Implantologii ODENT zostało nagrodzone Certyfikatem – Znakiem Jakości KidZone 2013. Znak jakości KidZone – jest wyrazem uznania za wysiłek wkładany przez firmę w celu dostosowania produktów i usług do najwyższych standardów. Ma też na celu uhonorowanie podmiotów, które poprzez stałe doskonalenie osiągają wysoką jakość i poziom bezpieczeństwa oraz wprowadzają nowoczesne rozwiązania pro-dziecięce.
certyfikat-kidzone