Masz pytania? Zadzwoń do nas lub napisz: Kontakt telefoczniny stomatologia Warszawa +48 22 660 38 00 Email stomatologia Warszawa recepcja@odent.pl

Twitter Stomatologia Odent Facebook stomatologia Odent Warszawa Instagram Odent Warszawa

dr n. med. Barbara Obłoj - Odent

Ukończyła studia na Wydziale Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie uzyskując tytuł lekarza stomatologa oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu im. Karola Marcinkowskiego dotyczące estetyki twarzy. W ten sposób uzyskała tytuł dyplomowanego lekarza estetyki twarzy. Ukończyła również wyższe studia ekonomiczne na Uniwersytecie Szczecińskim - specjalność zarządzanie biznesem uzyskując tytuł magistra ekonomii.

W 2011 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie ortodoncji. Od wielu lat uczestniczy w intensywnych szkoleniach z ortodoncji, chirurgii ortognatycznej, medycyny estetycznej, dysfunkcji stawów skroniowo- żuchwowych oraz fizjoterapii.

 

Dr Barbara Obłoj specjalizuje się w kompleksowych konsultacjach stomatologicznych oraz leczeniu ortodontycznym dzieci i dorosłych, w szczególności wad ortodontycznych wymagających zespołowego leczenia ortodontyczno – chirurgicznego.
Współpracuje z Fundacją Rozszczepowe Marzenia wspomagającą leczenie dzieci i dorosłych z wadami rozszczepowymi twarzy.

 

W 2015 założyła własną Polską Fundację Stomatologiczną dr Barbary Obłoj, której celem jest niesienie pomocy medycznej osobom dotkniętym ubóstwem i klęskami żywiołowymi.

Publikacje:

 1. Dental and Facial Characteristics of a Patient with Foetal Alcohol Syndrome: A Case Report. Dental and Medical Problems (2015 rok)

 2. Craniofacial morphology in midline cervical cleft: case report and review of literatur, The Cleft Palate-Craniofacial Journal (2015 rok)

 3. Cefalometryczna ocena zastosowania metody osteogenezy dystrakcyjnej u pacjentów z obustronnym rozszczepem wargi i podniebienia – opis dwóch przypadków,  Art. Of Dentistry (2015 rok)
 4. Zaburzenia szkieletowo-zębowe obecne w środkowym rozszczepie szyi – opis przypadku, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ”Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonym części twarzowej czaszki w zespołach genetycznie uwarunkowanych”, doniesienie zjazdowe (2015 rok)
 5. Diagnostyka ortodontyczna w pacjenta z alkoholowym zespołem płodowym FAS, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ”Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonym części twarzowej czaszki w zespołach genetycznie uwarunkowanych”, doniesienie zjazdowe (2015 rok)
 6. Segmentarna osteotomia szczęki u pacjentów z porozszczepowymi deformacjami twarzoczaszki jako alternatywa i uzupełnienie dla leczenia ortodontycznego i implanto-protetycznego, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ”Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonym części twarzowej czaszki w zespołach genetycznie uwarunkowanych”, doniesienie zjazdowe (2015 rok)
 7. Rozszczep środkowy szyi – rzadki przypadek wady wrodzonej, Art Of Dentistry (2014 rok)
 8. The presence of the maxillary lateral incisor in the cleft gap in patients with unilateral cleft lip and palate. Preliminary report, Developmental Period Medicine (2014 rok)
 9. Udział ortodonty w uzupełnianiu braków górnych bocznych zębów siecznych u pacjentów z jednostronnym rozszczepem wargi i podniebienia, Protetyka Stomatologiczna (2014 rok)
 10. Występowanie siekaczy bocznych szczęki w przypadkach obustronnego rozszczepu wargi i podniebienia. Doniesienia wstępne. XII Kongres Stomatologów Polskich, doniesienie zjazdowe (2014 rok)
 11. Możliwości ortodontyczno-chirurgicznej terapii pacjenta z rozszczepem wargi i podniebienia z wykorzystaniem metody osteogenezy dystrakcyjnej, Czasopismo Stomatologiczne (2013 rok)
 12. Metody uzupełnienia braku zęba bocznego siecznego u pacjentów z jednostronnym rozszczepem wargi i podniebienia, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ”Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonym części twarzowej czaszki, doniesienie zjazdowe (2013 rok)
 13. Odległy wynik estetyczny po leczeniu niedorozwoju szczęki metodą osteogenezy dystrakcyjnej – opis przypadku, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ”Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonym części twarzowej czaszki, doniesienie zjazdowe (2013 rok)
 14. Wpływ jednostronnego rozszczepu wargi i podniebienia na budowę łuku zębowego, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ”Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonym części twarzowej czaszki, doniesienie zjazdowe (2013 rok)
 15. Wczesny i późny przeszczep kości do wyrostka zębodołowego u pacjentów operowanych jednoetapowo z powodu jednostronnego rozszczepu wargi i podniebienia, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ”Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonym części twarzowej czaszki, doniesienie zjazdowe (2013 rok)
 16. Zespół Moebiusa z zaburzeniami twarzowo-zębowymi, zespół rzadko występujący, czy rzadko rozpoznawany, Medycyna Wieku Rozwojowego (2012 rok)
 17. 30 lat doświadczenia w leczeniu jednoetapowym całkowitych jednostronnych rozszczepów wargi i podniebienia – wielospecjalistyczna ocena wyników odległych – nowa strategia leczenia, Standardy Medyczne/Chirurgia (2011 rok)
 18. Treatment outcome after one-stage repair in children with complete unilateral cleft lip and palate assessed with the goslon yardstick, Cleft Palate-Craniofacial Journal (2009 rok)
 19. Wpływ naprawy jednostronnego rozszczepu podniebienia pierwotnego na morfologię twarzoczaszki w wieku przedpokwitaniowym, Czasopismo stomatologiczne (2008 rok)
 20. Midifacial growth a comsecutive series of preadolescent children with complete unilateral cleft lip and palate following a one-stage simultaneous repair, Cleft Palate-Craniofacial Journal (2008 rok)
 21. Porównanie budowy części twarzowej czaszki u dzieci przed okresem pokwitania z różnymi formami jednostronnego rozszczepu podniebienia pierwotnego oraz wtórnego, Czasopismo stomatologiczne (2008 rok)
 22. Cephalometric standards for polens in the mixed dentition period, Angle’a Orthodontist (2008 rok)
 23. Mandibular morfology and spatial position following one-stage simultaneous repair of the complete unilateral cleft lip and palate, Cleft Palate-Craniofacial Journal (2008 rok)
 24. Cefalometryczna ocena budowy twarzoczaszki przed okresem pokwitania u dzieci z jednostronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego leczonych operacyjnie, Medycyna Wieku Rozwojowego (2007 rok)
 25. Budowa twarzoczaszki 10-latków z jednostronnym całkowitym rozszczepem wargi i podniebienia leczonych metodą jednoczasową, Medycyna Wieku Rozwojowego (2007 rok)
 26. Ocena szerokości i długości łuku wyrostka zębodołowego szczęki w całkowitych rozszczepach wargi i wyrostka zębodołowego oraz izolowanych rozszczepach podniebienia, XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, doniesienie zdjazdowe (2007 rok)
 27. Budowa i położenie żuchwy u osób z jednostronnym rozszczepem wargi i podniebienia leczonych metodą jednoetapową, Medycyna Wieku Rozwojowego (2006 rok)
 28. Kompleksowa rehabilitacja narządu żucia u pacjentów z nieprawidłowościami zębowymi, Implantoprotetyka (2006 rok)
 29. Budowa żuchwy u osób z całkowitym jednostronnym rozszczepem wargi i podniebienia leczonych metodą jednoetapową, X Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Book of Abstracts (2006 rok)
 30. Zróżnicowanie i częstość występowania rozszczepów podniebienia pierwotnego, X Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Book of Abstracts (2006 rok)
 31. Ocena szerokości i długości wyrostka zębodołowego szczęki w rozszczepach całkowitych i izolowanych, X Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Book of Abstracts (2006 rok)
 32. Kompleksowa rehabilitacja narządu żucia u pacjentów z nieprawidłowościami zębowymi, X Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Book of Abstracts (2006 rok)
 33. Problemy periodontologiczne po leczeniu ortognatycznym – opis przypadku, X Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Book of Abstracts (2006 rok)
 34. The effects of a-one stage repair lip and palata upon a growth of craniofacial structures in children with unilateral cleft lip and palate in comparison to the norm, 63 rd Annual Meeting American Cleft Palate-Craniofacial Association  (2006 rok)
 35. Odległa analiza szerokości i długości górnego łuku zębowego u osób z jednostronnym rozszczepem wargi i podniebienia, Medycyna Wieku Rozwojowego  (2005 rok)
 36. Long-term evaluation mandibular distraction osteogenesis, 5-th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery, Book of Abstracts (2005 rok)
 37. Maxillary distraction, long-term results, 5-th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery, Book of Abstracts (2005 rok)
 38. The use of distraction osteogenesis in treatment of ankylosis of the temporomandibular joint, 5-th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery, Book of Abstracts (2005 rok)
 39. Soft tissue profile changes in cleft patients following maxillary distraction, 5-th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery, Book of Abstracts (2005 rok)
 40. Zmiany w profilu twarzy pacjentów rozszczepowych po osteodystrakcji szczęki, V Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Lublin, Book of Abstracts (2005 rok)
 41. Osteogeneza dystrakcyjna w żuchwie – odległe wyniki, V Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Lublin, Book of Abstracts (2005 rok)
 42. Zastosowanie osteodystrakcji w leczeniu zesztywnienia stawu skroniowo-żuchwowego, V Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Lublin, Book of Abstracts (2005 rok)
 43. Dystrakcja szczeki – odległe wyniki, V Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Lublin, Book of Abstracts (2005 rok)
 44. Odległa ocena szerokości wyrostka zębodołowego szczęki u osób z jednostronnym rozszczepem wargi i podniebienia, IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Book of Abstracts (2005 rok)
 45. Zastosowanie osteogenezy dystrakcyjnej w leczeniu połowicznego niedorozwoju twarzy na podstawie badań własnych, Medycyna Wieku Rozwojowego (2004 rok)
 46. Pionizacja zębów aparatem UP-RIGHTER JET, VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Book of Abstracts (2004 rok)
 47. Dystalizacja zębów aparatem DISTAL JET, VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Book of Abstracts (2004 rok)
 48. Metoda osteodystrakcji w leczeniu zgryzu otwartego przedniego, VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Book of Abstracts (2003 rok)

 

Dyplomy:

 

Umów się na wizytę

W celu uzyskania szczegółowych informacji o naszych usługach prosimy o kontakt z recepcją lub prosimy wypełnić poniższy formularza, a sami się z Państwem skontaktujemy. Wypełnienie formularza kontaktowego nie jest jednoznaczne z umówieniem wizyty.

Umów Wizytę

Zespół

Galeria

Call Now Button